Disclaimer


Bij het opzetten van deze website hebben we een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht, er kan altijd een foute informatie in staan. Contactlenses AE kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de activiteiten op deze website.  

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Contactlenses AE wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Contactlenses AE worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Contactlenses AE en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Deze disclaimer is van toepassing op al onze websites: